WW TRAVEL GmbH

OPĆI UVJETI POSLOVANJA S INFORMACIJAMA ZA KLIJENTE

1. Područje primjene
2. Zaključivanje ugovora
3. Pravo odustajanja
4. Cijene i uvjeti plaćanja
5. Uslovi isporuke i slanja
6. Zadržavanje prava vlasništva
7. Garancije
8. Primjenjivo / Mjerodavno pravo
9. Informacije o online-rješavanju spora

1. Područje primjene

1.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP) odstrane „WW Travel“ (u daljnjem tekstu: „Prodavač“) prijmjenjivi su na sve ugovore koje neki Potrošač ili Poduzetnik (u daljnjem tekstu „Kupac“) sklopi s prodavačem, a u pogledu robe koja je izložena u Online-Shopu prodavača. Ovime se isključuje uključivanje klijentovih vlastitih uvjeta, osim ako nije drugačije dogovoreno.
1.2 Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje uglavnom ne mogu biti definisane kao komercijalna niti neovisna profesionalna djelatnost potrošača.
1.3 Poduzetnik u smislu ovih uvjeta poslovanja je svaka fizička ili pravna osoba ili pravno partnerstvo koje pri okončanju pravnog posla djeluje u sklopuobavljanja svoje trgovačke ili neovisne profesionalne djelatnosti.
2. Zaključivanje ugovora

2.1 Proizvodi predstavljeni u online-shopu prodavača ne predstavljaju proizvode prodavača, nego služe davanju obvezujuće ponude od strane kupca.
2.2. Kupac može dostaviti ponudu putem online-obrasca za narudžbu integrisanog u online prodavnicu prodavača. Nakon što odabranu robu položi u virtualnu košaricu i prođe kroz postupak elektronskog naručivanja, kupac, klikom na dugme kojim zaključuje postupak naručivanja, podnosi pravno obvezujuću ugovornu ponudu u odnosu na robu koja se nalazi u košarici.
2.3 Prodavac može prihvatiti ponudu od kupca u roku od pet dana- tako što kupcu dostavi pismenu potvrdu narudzbe ili potvrdu narudžbe u pisanom obliku (Fax ili E-Mail), pri čemu je pristup potvrde narudžbe kod kupca presudan ili,
- isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je pristup kupcu presudan, ili
– traženjem kupca da plati nakon predaje narudžbe.
Ukoliko postoji više gore pomenutih alternativa, ugovor se sklapa u trenutku kad se prva od njih pojavi. Rok prihvatanja ponude počinje dan nakon što kupac pošalje ponudu, a završava na kraju petog dana nakon predaje ponude.
Ako prodavac ne prihvati ponudu kupca u gore navedenom roku, smatra se to odbijanjem ponude , što rezultira time da kupac više nije vezan za svoju izjavu o saglasnti.
2.4 Prilikom podnošenja ponude putem online obrasca prodavača, tekst ugovora prodavac sprema i šalje kupcu u tekstualnom obliku (npr.E-mail, faks ili pismo) nakon predaje narudžbe, zajedno sa uvjetima i odredbama. Kupac nakon predaje narudžbe, ne može tekstu ugovora više pristupiti putem internet stranice prodavača.
2.5 Prije stavljanja narudžbe na online prodajni obrazac, kupac moze uočiti moguće greške unosa pažljivim čitanjem podataka prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje otkrivanje ulaznih grešaka moze biti funkcija zumiranja preglednika, koja se koristi za uvećanje prikaza na ekranu. Kupac može ispraviti svoje unose prije stavljanja obvezujućeg naloga kao dijela procesa elektroničke narudžbe koristeći uobicajene funkcije tipkovnice i miša. Pored toga, svi unosi prije obvezujućeg podnošenja naloga ponovno će biti prikazani u prozoru za potvrdu i tamo se također mogu ispraviti pomoću uobičajenih funkcija tipkovnice i miša.
2.6 Za zaključivanje ugovora dostupan je samo njemački jezik.
2.7 Obrada narudžbe i kontaktiranje obično se odvijaju putem E-maila i automatizirane obrade narudžbi. Kupac mora osigurati da je E-Mail adresa koju je dao za obradu narudžbe tačna kako bi E-Mailovi koje je prodavač poslao, mogli biti primljeni.Kupac se posebno prilikom korištenja SPAM filtera, mora osigurati na način da se mogu isporučiti svi E-mailovi koje je poslao prodavač ili druga osoba kojima su povjerene narudžbe mogu isporučiti.

3. Pravo odustajanja
3.1. Prije polaska možete odustati bilo kad od svog putovanja. Vaše otkazivanje treba biti obrazloženo uz transakcijski broj. Mi Vam savjetujemo da raskid obrazložite napismeno, kako bismo izbjegli nesuglasice. Odlučujući faktor za vrijeme otkaza je primanje obavijesti o raskidu od strane rezervacijske platforme.
3.2. Ukoliko raskinete ugovor ili ne stignete na putovanje (npr. Zbog kašnjenja prevoznih sredstava) možemo tražiti naknadu za putne aranžmane i naše troškove. Pri određivanju naknade se obično se uzimaju u obzir nasi troškovi i razmatraju se drugi načini korištenja putničkih usluga. Možete dokazati da nije bilo ikakvih ili manjih troškova od onih navedenih paušalnom cijenom ili pravilima o otkazivanju za odgovarajuće opise usluga.
3.3. Iznos ovisi o cijeni putovanja.U pravilu - u zavisnosti od putničkih usluga, naknade za otkazivanje koje moramo zatražiti u slučaju otkaza putovanja po prijavljenom sudioniku su po osobi ili smještajnoj jedinici u postotku od cijene putovanja:
do 30 dana prije dolaska 0%
u roku od 30 dana prije dolaska 100%

4. Cijene i uvjeti plaćanja
4.1 Ukoliko u opisu proizvoda prodavača nije drugačije navedeno, navedene cijene su stvarne. Porez se ne prikazuje jer je prodavac mali poduzetnik prema § 19 Abs. 1 UstG. Ako je primjenjivo, dodatni troškovi dostave i dostave navode se zasebno u odgovarajućem opisu proizvoda.
4.2. Kupcu su na raspolaganju različite mogućnosti plaćanja koje su navedene u Online-Shopu.
4.3. Ako je plaćanje unaprijed dogovoreno bankovnim prijenosom, plaćanje se vrši odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako se strane dogovore drugačije.
4.4. Ako je odabrani način plaćanja izravno plaćanje unutar SEPA-e, iznos fakture dospijeva na plaćanje nakon izdavanja fakture o izravnom plaćanju unutar SEPA-e, ali ne prije isteka roka za predbilježbu. Naplata izravnih terećenja slijedi kada naručena roba napusti skladište prodavača, ali ne prije nego što je istekao rok za Predbilježba. Predbilježba („Pre-Notification“) je svaka obavijest (npr. faktura, polisa, ugovor) prodavača do kupca, koja najavljuje terećenje SEPA izravnim zaduženjem. Ako se izravno terećenje ne unovči zbog nedovoljnih sredstava na računu, zbog navođenja neispravnog bankovnog računa ili ako kupac prigovara terećenju, iako za to nije ovlašten, kupac mora snositi naknade koje proizlaze iz povrata odgovarajuće kreditne institucije ako je odgovoran za to.
4.5 Ako je odabrani način plaćanja plaćanje na račun, kupovna cijena dospijeva nakon što je roba isporučena i fakturisana. U ovom slučaju, otkupna cijena se mora platiti bez odbitka i u roku od 10 dana od primitka računa, osim ako se drugačije ne dogovori. Prodavač zadržava pravo da, ukoliko je odabrani način plaćanja plaćanje na račun, izvrši provjeru kreditnog rejtinga, te odbije ovaj način plaćanja ako je kreditni rejting negativan.
5. Uslovi isporuke i slanja
5.1 Dostava robe odvija se redovno putem otpreme i na adresu za isporuku koju je kupac odredio. Prilikom obrade transakcije presudna je adresa dostave navedena u kupovini prodavača.
5.2 Ako prijevoznička kompanija pošalje robu nazad prodavaču, jer isporuka kupcu nije bila moguća, kupac je dužan snositi troškove neuspjele isporuke.
5.3 Preuzimanje robe od strane kupca nije moguće iz logističkih razloga.
6. Zadržavanje prava vlasništva
Ako prodavač izvrši predujam, zadržava vlasništvo nad isporučenom robom dok ukupna cijena kupca ne bude plaćena u cijelosti.
7. Garancije
7.1 Ako je kupljeni proizvod neispravan, primjenjuju se odredbe koje su zakonom propisane i odgovornosti za nedostatke.
7.2 Od kupca se traži da isporučiocu robe uloži žalbu na isporučenu robu s očiglednim oštećenjima u transportu, te da o tome obavijesti prodavača. Ako se kupac ne pridržava navedenog, nema nikavih prava na pravne ili ugovorne garancije.
8. Primjenjivo / Mjerodavno pravo
Na sve pravne odnose stranaka, se odnosi Zakon Savezne Republike Njemačke, isključujući Zakone o međunarodnoj kupovini pokretne robe. Za potrošače ovaj se izbor zakona primjenjuje samo ukoliko odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.
9. Informacije o online rješavanju sporova
Komisija EU pruža platformu za online rješavanje sporova koja se na internetu može pronaći na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr Ova platforma služi kao kontaktna tačka za izvansudsko rješavanje sporova koji su proizažli iz online prodaja ili ugovora o uslugama u kojima je uključen potrošač. Mi nismo dužni sudjelovati u postupku za rješavanje sporova pred potrošačkim arbitražnim odborom, ali smo generalno, spremni na to.